1Oktober 2010    "Wij toosten op de komst van de Wabo"

Heeft de inwerking treding van de Wabo gevolgen voor de Wro en heeft de Wabo ook invloed op de Standaarden?

Wro versus de Wabo. De binnenplanse ontheffing (en tevens de aanleg- en de sloopvergunning) gaan onderdeel uit maken van de omgevingsvergunning.

Alsmede de Wro instrumenten projectbesluit en (buitenplanse) ontheffingen zijn opgenomen als onderdeel van de omgevingsvergunning en bestaan niet meer als een zelfstandig Wro instrument.

Scroll verder


afronding
     
Terminologie

Bij het opstellen van een bestemmingsplan na 1 oktober 2010 wordt de term ontheffingsregels niet meer gebruikt, hiervoor in de plaats wordt de term afwijkingsregels gebruikt.

Ook verdwijnt de term aanlegvergunning, dit wordt :omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden .

Werkafspraken

Geonovum heeft vooruitlopend op de aanpassing van de SVBP2008 de nieuwe terminologie zoals in de Wabo gebruikt, toegelicht in een: Werkafspraak

Waar vindt u meer informatie?

  1. Veranderende terminologie: Geonovum
  2. Kennisgeving van de omgevingsvergunning digitaal beschikbaar stellen: Vrom

Einde