Standaarden

De RO Standaarden 2008 zijn voor het grootste deel wettelijk verankerd in de Regeling standaarden ruimtelijke ordening (Staatscourant, 30 oktober 2008). Op 17 juni 2009 is een actualisatie van deze regeling gepubliceerd in de Staatscourant. In het overzicht van wijzigingen kunt u in detail nagaan welke wijzigingen bij de actualisatie zijn doorgevoerd ten opzichte van de in 2008 gepubliceerde standaarden.

Op de volgende site kunt u de actuele standaarden bekijken:

Standaarden

Einde