Implemenatatie

De implementatie van de digitale verplichtingen van de Wro heeft reeds plaatsgevonden in de meeste organisaties. Gemeenten beschikken veelal over een implementatie plan en een handboek ruimtelijke plannen.

Het is echter wel van belang om deze implementatie als een continu-proces te zien en zeker door veranderingen in de wetgeving en wensen vanuit de organisatie dienen het implemenatie plan en het handboek actueel gehouden te worden

Scroll verder


Scroll verder
   
Checklist

Omdat de werkprocessen steeds complexer worden stappen veel gemeenten over van een "project"gestuurde organisatie naar een "proces"gestuurde organisatie. Om te zorgen dat iedereen duidelijkheid heeft over wat er wanneer van wie verwacht wordt is het praktisch om een processchema (zoals hierboven weergegeven) te vertalen in een checklist.

Best M vervaardigd dit soort op maat gemaakte checklisten en adviseerd gemeenten over actualistie van de werkprocessen en beleidsdocumnten

Einde