Scroll verder na afloop animatie
   
plankaarten cirkel zuidplas uithoorn hardenberg twenterand almelo hengelo hombergerstraat

 

Plankaarten

Naast het opstellen van volledige bestemmingsplannen, vervaardigd Best M ook enkel de digitale bestanden voor gemeenten.

Klik in de afbeelding hiernaast op een rode cirkel om enkele plankaarten te bekijken. Door vervolgens op de knop "vorige" te drukken komt u weer bij de kaart van Nederland terecht.

Scroll verder

   
Data-sets

Een bestemmingsplan ten behoeve van de bestemmingswijziging dient de Wro-procedure te doorlopen en hiervoor zullen wij u gedurende het proces diverse data-set aanleveren te weten:

1.Data-set: Ontwerp bestemmingsplan
2.Data-set: Ten behoeve van de vaststelling van het bestemmingsplan
3.Data-set: Vastgesteld bestemmingsplan
4.Data-set: Onherroepelijk bestemmingsplan

(eventueel 5.Data-set geconsolideerd bestemmingsplan indien er een voorlopige voorziening wordt aangevraagd na vaststelling)

 

De data-sets die wij hiervoor aan zullen leveren bestaat uit de volgende onderdelen:

a. gml_bestand van de verbeelding;
b. html_bestanden van de planregels;
c. pdf_bestand van de bijlagen bij de planregels;
d. pdf_bestand van de plantoelichting;
e. Geleideformulier (xml_bestand);
f. Validatierapport (pdf_bestand);
g. Gebruikte ondergrond (dgn/dwg of dxf_bestand);
h. PDF van de verbeelding schaal 1:1000 (pdf-bestand)

En bij de bij data-set 3,4 en eventueel 5:
i. Vaststellingsbesluit (pdf-bestand) en besluit nummer.

Einde